zorgteam

Als de klasleerkrachten ondervinden dat de ontwikkeling van een kleuter/leerling niet vlot verloopt, ondanks het creëren van een krachtige leeromgeving
en de afstemming op de behoeften van het kind, bespreken we tijdens het zorgteam welke stappen we samen kunnen zetten
om het ontwikkelingsproces een stimulans te geven.

Het zorgteam is een enthousiaste groep die nauw betrokken is bij de begeleiding van. Het overleg wordt geleid door de zorgcoördinator.

In onze school bestaat het zorgteam uit:
- zorgleerkrachten voor de kleuterschool
- zorgleerkrachten voor de lagere schoo;
- de zorgcoördinator; - brugfiguren
- de directie
- een CLB-medewerker
- de klasleerkracht.

We hebben wekelijks een zorgteam, de ene week voor de kleuters, de andere week voor het lager.

 -We werken doelgericht: stellen een handelingsplan op en voeren dit gedurende een vooraf vastgestelde periode uit.
  We bespreken wat, wie, waarmee en waarop wordt gewerkt.
- We zoeken naar de aanpak van specifieke onderwijsbehoeften.
  We vertalen de noden van de leerling in doelen: Wat wil je voor de komende periode met deze leerling/kleuter bereiken? En wat heeft deze leerling/kleuter daarvoor nodig?
- We zoeken naar een gedifferentieerde aanpak, remediëren en eventueel compenseren. - Voor sterkere leerlingen/kleuters zoeken we naar 'verdieping' van de doelen.
- We analyseren de onderwijsbehoeften en bepalen acties. De CLB-medewerker is hier structureel aanwezig.
  De acties worden geëvalueerd en we reflecteren op het resultaat (na enkele weken) om bij te sturen waar nodig.
- Indien we uiteindelijk merken dat we zelf onvoldoende hulp kunnen bieden, zoeken we samen naar een externe oplossing (reva, logo, kiné, doorverwijzing BuO, …).