zorgcoördinator

De zorgcoördinator volgt samen met het zorgteam de grote lijnen van zorg op:

- Opstellen, realiseren en bewaken van een zorgvisie, beleidsplan en actieplan.
- Coördineren, coachen en begeleiden van alle zorginitiatieven, zowel binnen als buiten de klasgroep.
- Opvolgen van de schoolloopbaan van elk kind. - Onderhouden van contacten met externen (logopedist, kinesist, GON-medewerkers, CLB, …).
- Aanspreekpunt zijn voor zorgvragen van leerlingen, leerkrachten en ouders.
-Begeleiden van kinderen met een bepaalde zorg: leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, pestproblemen, meer begaafden, …
-De zorgcoördinator is beschikbaar om eventuele ruzies die tijdens de middagpauze plaats gevonden hebben op te volgen.
-Concrete initiatieven:
 lees-en spellingscontracten
 bollebooswerking 
 leerlinggesprekken rond welbevinden 
 aanreiken van extra materialen om binnen de klas aan de slag te gaan
 aanbieden van een beloningskaart om een bepaalde gedragsverandering te bekomen
 voorleesweek
 jeugdboekenweek 
 bibliotheek bezoeken regelen 
  …