ondersteunend personeel

Hieronder een overzicht van externe klasleerkrachten

bijzondere leerkracht lichamelijke opvoeding

zorgleerkrachten

zorgcoördinator

brugfiguren

I.C.T.-coördinator

leerkracht anderstalige nieuwkomers

kinderverzorgster

leerkracht lichamelijke opvoeding
lagere en kleuters
 juf Tine Garré  tine
leerkracht lichamelijke opvoeding
kleuterklassen
meester Johannes De Roo

leerkracht lichamelijke opvoeding
en zorgjuf in de kleuterklassen

juf Vicky Vandenbossche  Vickyweb
leerkracht lichamelijke opvoeding juf Lieselot Lieselot

 

zorgleerkracht eerste leerjaar
     en derde kleuterklas Isabeau

 Isabeauweb

lerarenplatform 
tijdelijke zorgjuf
Annne-Sphie

Anne Sophie
zorgleerkracht derde graad
juf Lies Buydens
 LiesBuydens

zorgleerkracht derde leerjaar
 Annelies Goossens

 Anneliesweb

 

zorgcoördinator
kleuters en lagere
juf Els Velghe
ElsVelghe

 

brugfiguur
juf Karen De Baets
Karen

 

I.C.T.-coördinator
meester Johannes De Roo

 

johannesw

 

anderstalige nieuwskomers
juf Hilde Van Wassenhove 
leerkracht

 

kinderverzorgster  ?  
kinderverzorgster  ? leerkracht