visie

Kiezen voor Sint Lievencollege Keizerkarelstraat is kiezen voor…

 … een school waar je kind een naam heeft.

Alle leerkrachten kennen je kind bij naam, ze zijn geen nummer. Ze worden als individu benaderd en iedereen kent elkaar. Er zijn veel klasoverschrijdende projecten en jouw kind leert omgaan met kinderen van alle leeftijden. Je kind leert dat hij/zij mag zijn zoals hij/zij is. 

… een school waar je kind zich thuis voelt.

Sint Lievenscollege is een school met veel aandacht voor het welzijn van kinderen. Jouw kind krijgt extra aandacht daar waar hij of zij het nodig heeft. Zowel kinderen die het wat moeilijker hebben als kinderen die wat meer aankunnen worden persoonlijk begeleid. Naast de schoolse focus op leren en presteren is er een enorme zorg voor de beleving en de emoties van je kind. Dit stimuleert een positief zelfwaardegevoel waardoor faalangst geen kans krijgt. 

… een school die je kind stimuleert in discipline en creativiteit.

Sint Lievenscollege is een school die de meerwaarde van klassiek onderwijs combineert met vernieuwende onderwijsmethoden. Jouw kind krijgt er de nodige structuur en discipline aangeboden. Tegelijkertijd wordt sterk gefocust op de inbreng van je kind waardoor creativiteit, autonomie, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel gestimuleerd worden. 

… een school waar je kind leert leven in de maatschappij zoals die nu is.

Waarden, normen en competenties zoals gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, samenwerken, luisteren naar elkaar, respect… worden in de verf gezet zodat je kind sterker wordt en leert omgaan met de realiteit van diversiteit in de maatschappij. 

… een school waar jij als ouder je welkom voelt.

Sint Lievenscollege is een open school naar ouders, waar ouders inspraak hebben en steeds terecht kunnen bij de leerkrachten. Je hoeft geen probleem te hebben, er is steeds ruimte voor een gewone babbel over je kind, over hoe jij de dingen als ouder aanvoelt. Je voelt er ook een sfeer van verbondenheid onder de ouders die alledaagse zorgen, anekdotes en leuke dingen over de kinderen met elkaar delen.

 … een school met een dynamisch lerarenteam dat er elke dag voor gaat.

Op Sint Lievenscollege komen leerkrachten werken met een hart voor de kinderen en een passie voor hun job. Elke dag zetten ze zich ten volle in om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden met oog voor vernieuwende methodieken. Zij investeren in klasoverschrijdende projecten die ze samen met de kinderen uitwerken en vorm geven. 

… een school in hartje Gent met oog voor werkende ouders.

De school ligt in het centrum van Gent en toch voldoende aan de rand zodat deze gemakkelijk bereikbaar is. De school is voor veel mensen op weg naar het werk, op weg naar huis, dicht bij het station,… zodat de verplaatsingstijd voor kind en ouder haalbaar is. 

…een school die investeert in studie- en huistaakbegeleiding voor alle kinderen.

Elke avond krijgt jouw kind begeleiding bij huiswerkopdrachten. Leerkrachten ondersteunen, stimuleren en volgen je kind op bij het maken van huiswerk en instuderen van lessen. Op die manier heb jij als ouder de tijd om je werkdag rustig te beëindigen en samen met je kind thuis de dag af te sluiten.

 … een school waar de directie dicht bij de kinderen en de ouders staat.

Een moderne invulling van de directiefunctie maakt dat naast het leiden van een school en een lerarenteam, zij alle kinderen kent en zeer toegankelijk is, ook voor ouders. 

… een school met een perspectief op een kwalitatieve doorstroom naar het secundair onderwijs.

Sint Lievenscollege is meer dan een lagere school. Je kind kan doorstromen naar andere scholen binnen dezelfde scholengroep met keuze uit verschillende richtingen. 

…een school die over de muren kijkt

De leeromgeving van je kind wordt uitgebreid buiten de schoolmuren. Bijkomende uitstappen, bezoeken en activiteiten in de stad en daarbuiten maken dat je kind op een open manier kennis maakt en oog krijgt voor natuur, cultuur, sport en nog zoveel meer. De eigen sportterreinen van 20.000 m2 midden in het groen en een verbonden KSA-VKSJ groep en scouts groep zijn hiervan sprekende voorbeelden. 

Kiezen voor Sint Lievencollege Keizerkarelstraat is kiezen voor een school waar je jouw kind de kans geeft om ieder schooljaar op een fijne manier in een veilige en verrijkende context te leren, te ontwikkelen, groot te worden zodat ze uitgroeien tot kinderen met een persoonlijkheid die met zelfvertrouwen de wereld (van het secundair onderwijs) binnenstappen.