cultuur en sport

Hieronder krijg je een overzicht van de jaarlijks terugkerende activiteiten in kleuterklassen en de lagere klassen. 
Verslagen en fotoreportages kan je ook zien op de webpagina's van de desbetreffende klassen.
Berenklas
Konijnenklas
Giraffenklas
Krokodillenklas
Leeuwenklas
Beverklas

eerste leerjaar
tweede leerjaar
derde leerjaar
vierde leerjaar
vijfde leerjaar
zesde leerjaar


Berenklas

- Bezoek kinderboerderij ‘De Campagne’
- Uitstap naar Blankenberge
- (Groot)ouderfeest
- Spelnamiddag met ouders
- 2012-2013: Musical met ganse school
- Theater en/of poppenkast (1 x per jaar)
- Sint op school
- Sportweek

ga naar de berenklas

Konijnenklas

- Bezoek kinderboerderij ‘De Campagne’
- Diverse uitstappen in de natuur: herfstwandeling in de Blaarmeersen, uitstap naar Blankenberge, …
- Uitstappen in teken van thema (door kinderen gekozen)
- (Groot)ouderfeest
- Spelnamiddag met ouders
- 2012-2013: Musical  met ganse school
- Theater en/of poppenkast (1 x per jaar)
- Sint op school
- Paasspel
- Sportweek

ga naar de konijnenklas

Giraffenklas/ Krokodillenklas/ Leeuwenklas
4- en 5-jarigen

- Bezoek kinderboerderij ‘De Campagne’
- Diverse uitstappen in de natuur: picknick te Destelbergen, herfstwandeling in de Blaarmeersen, uitstap naar Blankenberge,... 
- Uitstappen in teken van thema (door kinderen gekozen)
- (Groot)ouderfeest
- Spelnamiddag met ouders
- 2012-2013: Musical  met ganse school
- Theater en/of poppenkast (1 x per jaar)
- Sint op school
- Paasspel
- Kleuterboemeldag (SVS)
- Sportweek

Enkel 4-jarigen
- Medisch onderzoek in het centrum

Enkel 5-jarigen
- 1 x per maand zwemmen - S&R Rozenbroeken
- + 5 keer peer schooljaar wisselwerking 1ste leerjaar (hoekenwerk en/of spelmiddag)
- Verrassing om kleuterschool af te sluiten

ga naar de giraffenklas ,de krokodillenklas of de leeuwenklas

1ste leerjaar

- Bezoek kinderboerderij ‘De Campagne’
- Uitstap naar Oostende (per trein)
- Kunstwandeling (thema kunst)
- Uitstappen in teken van thema (vb. post)
- Seizoenwandelingen
- Theater en/of poppenkast (1 x per jaar)
- Bezoek aan bib Gent
- Open klasdag
- 2012-2013: Musical  met ganse school
- Wekelijks zwemmen - Van Eyck zwembad
- Sportdag op sportvelden Nachtegaelstadion
- Sportdag externe organisatie
- Kronkeldidoe (SVS)
- SVS op woensdagmiddag (3 x per jaar)
- Eerste Communie (datum: O.-L.-H.-Hemelvaart)

ga naar het 1ste leerjaar A ,het eerste leerjaar B of het eerste leerjaar C

 

2de leerjaar

- Boerderijklas (3 dagen in de Vierhoekhoeve te Gijzenzele)
- Uitstap naar dierentuin (per trein)
- Uitstappen in teken van thema (vb. tandarts)
- Seizoenwandelingen
- Theater en/of poppenkast (1 x per jaar)
- Bezoek aan bib Gent
- 2012-2013: Musical  met ganse school
- Wekelijks zwemmen - Van Eyck zwembad
- Sportdag op sportvelden Nachtegaelstadion
- Sportdag externe organisatie
- Spelcaroussel (SVS)
- SVS op woensdagmiddag (3 x per jaar)

ga naar het tweede leerjaar 

3de leerjaar

- Uitstappen in teken van thema (vb. ziekenhuis)
- Bezoek aan Museum van Schone Kunsten
- Bezoek aan STAM
- Huis van Kina - tentoonstelling
- Uitstap naar ‘De Helix’ (Grimminge)
- Herfstwandeling met gids
- Theater en/of poppenkast (1 x per jaar)
- Muziekvoormiddag (muziekschool op bezoek)
- Bezoek aan bib Gent
- 2012-2013: Musical  met ganse school
- Wekelijks zwemmen - Van Eyck zwembad
- Sportdag op sportvelden Nachtegaelstadion
- Sportdag externe organisatie
- Ijsschaatsen openluchtpiste
- SVS op woensdagmiddag (3 x per jaar)

ga naar het derde leerjaar A of het derde leerjaar B
 

4de leerjaar

- Polderklas (5 dagen in Ter Rhille te Woumen)
- Uitstap naar Technopolis (per bus)
- Uitstappen in teken van thema (vb. gravensteen)
- Huis van Kina - tentoonstelling
- Trekpaardenfeest (stad Gent)
- Seizoenwandelingen
- Theater en/of poppenkast (1 x per jaar)
- Bezoek aan bib Gent
- 2012-2013: Musical  met ganse school
- 10 weken zwemmen - Van Eyck zwembad
- Sportdag op sportvelden Nachtegaelstadion
- Sportdag externe organisatie
- Ijsschaatsen openluchtpiste
- SVS op woensdagmiddag (3 x per jaar)


ga naar het vierde leerjaar A of het vierde leerjaar B

 

5de leerjaar

- Vredeshuis - kinderrechtenwandeling door Gent
- Vredeshuis - Millenniumdoelstellingen
- Huis van Kina - tentoonstelling
- Designmuseum Gent
- American games
- Uitstap naar Paira Daiza
- Sponsorwandeling (Broederlijk Delen)
- Zoektocht Korenmarkt (geschiedenis)
- Theater en/of poppenkast (1 x per jaar)
- Bezoek aan bib Gent
- Deelname verkeersquiz
- 2012-2013: Musical  met ganse school
- 10 weken zwemmen - Van Eyck zwembad
- Sportdag op sportvelden Nachtegaelstadion
- Sportdag externe organisatie
- Ijsschaatsen openluchtpiste
- SVS op woensdagmiddag (3 x per jaar)

 
ga naar het vijfde leerjaar A of het vijfde leerjaar B

6de leerjaar

- Volkssterrenwacht - Zonnestelsel + weerstation
- Volkssterrenwacht - Project Mars
- PASS - jeugdjournaal + ons lichaam
- Verkeersparcours in het ‘Domein van Puyenbroeck’
- Bezoek aan ‘Het Beroepenhuis’
- Diverse bezoeken secundaire scholen (ASO, TSO, BSO)
- Tentoonstelling - ‘k Zag 2 beren
- Theater en/of poppenkast (1 x per jaar)
- Bezoek aan bib Gent
- 2012-2013: Musical  met ganse school
- 10 weken zwemmen - Van Eyck zwembad
- Sportdag op sportvelden Nachtegaelstadion
- Sportdag externe organisatie
- Ijsschaatsen openluchtpiste
- SVS op woensdagmiddag (3 x per jaar)


ga naar het zesde leerjaar A of het zesde leerjaar B