1B

Welkom in het eerste leerjaar B 2017-2018

Hallo,
samen met onze juf, Leen, gaan wij leren rekenen, lezen en schrijven.
klasweb1B
Cultuur en sportactiviteiten

- Bezoek kinderboerderij ‘De Campagne’
- Uitstap naar Oostende (per trein)
- Kunstwandeling (thema kunst)
- Uitstappen in teken van thema (vb. post)
- Seizoenwandelingen
- Theater en/of poppenkast (1 x per jaar)
- Bezoek aan bib Gent
- Open klasdag
- Wekelijks zwemmen - Van Eyck zwembad
- Sportdag op sportvelden Nachtegaelstadion
- Sportdag externe organisatie
- Kronkeldidoe (SVS)
- SVS op woensdagmiddag (3 x per jaar)
- Eerste Communie (datum: O.-L.-H.-Hemelvaart)