1A

Welkom in het eerste leerjaar A 2017-2018

Hallo,
wij zijn het eerste leerjaar A. Dit schooljaar gaan we leren lezen, schrijven en rekenen.
Samen met juf Dominiek.
klasweb1A
Cultuur en sportactiviteiten

- Bezoek kinderboerderij ‘De Campagne’
- Uitstap naar Oostende (per trein)
- Kunstwandeling (thema kunst)
- Uitstappen in teken van thema (vb. post)
- Seizoenwandelingen
- Theater en/of poppenkast (1 x per jaar)
- Bezoek aan bib Gent
- Open klasdag
- 2012-2013: Musical met ganse school
- Wekelijks zwemmen - Van Eyck zwembad
- Sportdag op sportvelden Nachtegaelstadion
- Sportdag externe organisatie
- Kronkeldidoe (SVS)
- SVS op woensdagmiddag (3 x per jaar)
- Eerste Communie (datum: O.-L.-H.-Hemelvaart)


Hits: 863