6B

Welkom in 6B september 2017

Samen met meester Nick gaan we ons laatste schooljaar beleven in de basisschool.
klasweb6B

Cultuur en sport in het zesde

- Volkssterrenwacht - Zonnestelsel + weerstation
- Volkssterrenwacht - Project Mars
- PASS - jeugdjournaal + ons lichaam
- Verkeersparcours in het ‘Domein van Puyenbroeck’
- Bezoek aan ‘Het Beroepenhuis’
- Diverse bezoeken secundaire scholen (ASO, TSO, BSO)
- Tentoonstelling - ‘k Zag 2 beren
- Theater en/of poppenkast (1 x per jaar)
- Bezoek aan bib Gent
- 2012-2013: Musical met ganse school
- 10 weken zwemmen - Van Eyck zwembad
- Sportdag op sportvelden Nachtegaelstadion
- Sportdag externe organisatie
- Ijsschaatsen openluchtpiste
- SVS op woensdagmiddag (3 x per jaar)

Jona en de walvis!

We hebben kennis gemaakt met het bijbelverhaal Jona en de walvis naar aanleiding van de potvis die nu in het Sint-Baafs te bezichtigen valt.
Klik op de foto!
potvis 4